Tên Miền Đẹp header image

Tên Miền Đẹp

≡ Menu

quy che moi cap phat ten mien

Siết chặt việc cấp phát và quản lý tên miền gov.vn và name.vn

siet chat quan ly cap phat .gov.vn va .name.vn

Theo quy định của VNNIC tên miền .gov.vn và .name.vn là 2 tên miền đặc thù chỉ được cấp phát cho một bộ phận nhất định, tuy nhiên một số cá nhân đã tìm các “lách luật” lợi dụng cơ chế quản lý lỏng lẻo đã đăng ký và đưa vào sử dụng một số [...]