Tên Miền Đẹp header image

Tên Miền Đẹp

≡ Menu

cai tam cua nguoi dau tu ten mien

Nhận thức của doanh nghiệp về tên miền thương hiệu và cái tâm của nhà đầu tư tên miền

doanh-nghiep-ten-mien-thuong-hieu

Những ngày gần đây, Quyết định 38/2014/QĐ-TTg ngày 03-07-2014 ra đời như một “bàn tay đặt nhẹ lên vai” những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư domain. Sẽ thật khó nói rằng quyết định này làm thay đổi cục diện, hay là một cuộc cách mạng đối với thế giới [...]