Tên Miền Đẹp header image

Tên Miền Đẹp

≡ Menu

Tên miền Mobil.xxx giá 2.085 usd và Interactive.xxx giá 2.145 usd

ICM Registry, công ty phát hành hơn 1000  tên miền .XXX  từ khóa chung chung từ tháng Mười, 2012. Kể từ đó, đã có 14 tên miền đã được giao dịch thành công.

Hai trong số những tên miền đã bán trong tuần này: Mobil.xxx với $ 2.805 và Interactive.xxx với $ 2.145.

Ten mien .xxx

Mobil.xxx  Interactive.xxx

Chi tiết 14 tên miền .xxx đã được bán :

Celebrities.xxx $15,015

Teacher.xxx $8,415

Thai.xxx $8,250

Dolls.xxx $7,425

Sports.xxx $7,260

Sport.xxx $5,940

Win.xxx $4,785

Bet.xxx $3,465

Chi.xxx $2,310

Wax.xxx $1,650

Implants.xxx $1,320

888.xxx $1,320

DDD.xxx $330

Freeliveporn.xxx $330

by danglq

Tôi đã “đốt” khá nhiều tiền vào TÊN MIỀN ĐẸP ở giai đoạn 2010 – 2015!
Hiện tại tôi và các cộng sự đang tập chung phát triển các dự án liên quan đến những TÊN MIỀN ĐẸP và HOT ở mỗi lĩnh vực!

0 comments… add one

Leave a Comment