Tên Miền Đẹp header image

Tên Miền Đẹp

≡ Menu

Siết chặt việc cấp phát và quản lý tên miền gov.vn và name.vn

Theo quy định của VNNIC tên miền .gov.vn và .name.vn là 2 tên miền đặc thù chỉ được cấp phát cho một bộ phận nhất định, tuy nhiên một số cá nhân đã tìm các “lách luật” lợi dụng cơ chế quản lý lỏng lẻo đã đăng ký và đưa vào sử dụng một số .gov.vn và .name.vn không đúng mục địch sử dụng!

siet chat quan ly cap phat .gov.vn va .name.vn

Siết chặt quản lý gov.vn

Căn cứ Công văn số 07/VNNIC và Tài liệu Hướng dẫn đính kèm của Trung Tâm Internet Việt Nam ngày 07/01/2013 về việc rà soát lại toàn bộ tên miền Việt Nam dưới “.gov .vn” và “.name.vn”, nay Chúng tôi hướng dẫn lại quy trình cũng như bổ sung hồ sơ kèm theo khi đăng ký 2 dạng tên miền nói trên.
I. ĐĂNG KÝ MỚI:
A. “.GOV.VN”: Tên miền chỉ dành cho các cơ quan, tổ chức nhà nước ở Trung Ương và địa phương. Bắt buộc phải có đầy đủ các hồ sơ gốc theo yêu cầu trước khi tiến hành duyệt cấp phát tên miền.
1. Đối tượng được phép đăng ký:
a. Quốc hội, Hội Đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp.
b. Chính phủ, các Bộ và cơ quan ngang Bộ, Cơ quan trực thuộc chính phủ.
c. Các đơn vị có tên trong nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ hay cơ quan trực thuộc Chính Phủ.
d. Các cơ quan, tổ chức được thành lập để thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo quyết định ký bởi các cấp có thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức nêu trên.
2. Hồ Sơ khi đăng ký:
a. Nếu thuộc dạng a, b, c ở mục Đối tượng được phép đăng ký thì bản khai phải có xác nhận của cơ quan với con dấu có hình Quốc Huy.
b. Nếu con dấu không có hình Quốc Huy, phải có Quyết định thành lập và ghi rõ có chức năng quản lý nhà nước. (Quyết định thành lập là bản photo công chứng). ( mục d)
c. Nếu Tên miền không theo tên gọi của tổ chức đăng ký thì Tổ chức đó phải làm công văn giải trình, nêu rõ lý do và mối liên hệ giữa chủ thể và tên miền đăng ký.
VD: Viện kiểm sát Nhân dân TPHCM đăng ký tên miền: vksndhcm.gov.vn thì chỉ cần bản khai có con dấu xác minh
Viện kiểm sát nhân dân TPHCM đăng ký tên miền: tintuchangngay.gov.vn thì cần bản khai có con dấu xác minh, và công văn giải trình lý do vì sao đăng ký tên miền trên.
B. “.NAME.VN”: Chỉ dành riêng cho cá nhân và tên miền phải thỏa 1 trong 2 điều kiện sau: ( ngoài 2 trường hợp này không được đăng ký)
1. Đối tượng được phép đăng ký:
a. Tên riêng của chủ thể hoặc tổ hợp tên có chứa tên riêng của chủ thể đăng ký.
VD: Ông Nguyễn Minh Thái được đăng ký tên miền minhthai.name.vn hoặc thaimatbao.name.vn …( phải có chử Thái trong tên miền)
b. Tên riêng của vợ chồng, con cái trong gia đình.
VD: Ông Nguyễn Minh Thái được đăng ký hoa.name.vn ; ha.name.vn cho tên con (con ông Thái tên Hoa) hoặc vợ của Ông Thái (Vợ của ông Thái tên Hà) và có giấy tờ chứng minh kèm theo.
2. Hồ Sơ khi đăng ký:
Trường hợp a: CMND kèm theo.
Trường hợp b: ngoài CMND của chủ thể khi đăng ký tên miền .vn, có Giấy đăng ký kết hôn chứng minh quan hệ vợ chồng, Giấy khai sinh chứng minh quan hệ cha/mẹ con. (Bản sao có công chứng)
II. GIA HẠN
1. Gov.vn : Nếu tên miền đã đăng ký trước đây chưa có giấp phép quyết định thành lập thì yêu cầu Quý đối tác bổ sung đầy đủ, nếu không bổ sung đầy đủ hồ sơ tên miền sẽ không được gia hạn và sẽ bị thu hồi.
2. Name.vn: Chúng tôi sẽ không duy trì đối với những tên miền dưới “.name.vn” đã cấp trước đây nếu không thỏa mãn 2 điều kiện nêu trên. Nếu đúng điều kiện b thì bổ sung giấy tờ liên quan kèm theo. Mới được phép duy trì. Nếu tên miền Khách hàng không thuộc 2 điều kiện nêu trên mà website đang chạy ổn định, và chủ thể cam kết muốn sử dụng thì thông báo với chúng tôi để chúng tôi trình lên VNNIC xem xét có cho duy trì tiếp hay không ?. Quy định này có hiệu lực từ ngày 15/01/2013
Trân trọng thông báo!

by danglq

Tôi đã “đốt” khá nhiều tiền vào TÊN MIỀN ĐẸP ở giai đoạn 2010 – 2015!
Hiện tại tôi và các cộng sự đang tập chung phát triển các dự án liên quan đến những TÊN MIỀN ĐẸP và HOT ở mỗi lĩnh vực!

1 comment… add one
  1. tên miền .name.vn giá rẻ nên ae đua nhau hốt hết rồi

    Reply

Leave a Comment